Polityka Prywatności i Plików Cookies
Serwisu Internetowego www.wkoszyku.com.pl

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w niniejszym dokumencie „Polityka Prywatności i Plików Cookies Serwisu Internetowego www.wkoszyku.com.pl” („Polityka Prywatności”) pragniemy określić i wskazać Ci zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania (czyli przetwarzania) Twoich danych osobowych pozyskanych przez nasz serwis internetowy działający pod następującym adresem: www.wkoszyku.com.pl („Serwis Internetowy”).

Serwis Internetowy jest prowadzony przez spółkę pod firmą: Futurama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obrzeżna 1C/51, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473186, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 5862284280 („Administrator”).

Do kogo skierowana jest Polityka Prywatności?

Jeżeli:

 • jesteś osobą fizyczną oraz odwiedzasz lub przeglądasz nasz Serwis Internetowy lub w innych sposób korzystasz z Serwisu Internetowego („Użytkownik”), bądź
 • kontaktujesz się z Administratorem w jakiejkolwiek sprawie w związku z prowadzeniem i funkcjonowaniem Serwisu Internetowego w dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną poprzez wiadomości email, bądź pocztą tradycyjną, czy też telefonicznie („Osoba Kontaktująca się”),

to nasza ochrona prywatności dotyczy Twoich danych osobowych, czyli wszelkich informacji o Tobie, jeżeli identyfikują one Ciebie lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Twoje zidentyfikowanie.

Jeżeli jako osoba fizyczna zmierzasz do zawarcia lub masz zawartą umowę z Administratorem, w tym jako jego klient, dostawca, podwykonawca, partner biznesowy lub inny kontrahent, bądź jesteś reprezentantem, pracownikiem, współpracownikiem, czy też osobą kontaktową ze strony klienta, dostawcy, podwykonawcy, partnera biznesowego lub innego kontrahenta Administratora, bądź korzystasz z innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora lub jego oficjalnych kont w ramach mediów społecznościowych,  to informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora są zawarte w dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności” dostępnym pod następującym adresem internetowym: www.futurama.ci.

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest wskazany powyżej Administrator, tj. spółka pod firmą: Futurama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obrzeżna 1C/51, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473186, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 5862284280.

Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili drogą elektroniczną na następujący adres: rodo@futurama.ci, a także za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: Futurama sp. z o.o., ul. Obrzeżna 1C/51, 02-691 Warszawa.

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach, na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach:

 • w celu pobrania przez Ciebie e-Booka lub Prezentacji (w rozumieniu Regulaminu Serwisu Internetowego) udostępnionego przez Administratora w ramach Serwisu Internetowego, w tym w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji –

– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, tj. umowy o świadczenie usługi pobierania e-Booka / Prezentacji zawartej poprzez akceptację przez Ciebie Regulaminu Serwisu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) –

– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy, tj. czas niezbędny do przesłania Ci e-Booka / Prezentacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tym związanej;

 • w celach marketingowych Administratora, w tym poprzez wysyłkę informacji handlowych Administratora drogą elektroniczną, w tym na adres e-mail podany dobrowolnie przez Użytkownika lub poprzez kontakt telefoniczny lub SMS-owy na numer telefonu podany dobrowolnie przez Użytkownika –

– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na realizacji przez Administratora marketingu bezpośredniego –

– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji przez Administratora ww. celu, czyli przez okres prowadzenia przez Administratora działań marketingu bezpośredniego, jednakże w żadnym wypadku nie dłużej niż do dnia skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych celach marketingowych lub do dnia skutecznego cofnięcia przez Ciebie zgody marketingowej na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na marketing bezpośredni z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (na podany przez Ciebie numer telefonu);

 • w celu administrowania i utrzymania Serwisu Internetowego, a także w celach statystycznych i analitycznych

–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z Serwisu Internetowego, jak również na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu Internetowego;

–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przez Administratora, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od chwili ich zebrania, a ponadto w żadnym razie nie będą one przetwarzane dłużej niż do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu (o prawie do wniesienia sprzeciwu piszemy poniżej);

 • w celu rozpatrywania reklamacji Użytkownika dotyczącej funkcjonowania Serwisu Internetowego

–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na konieczności prowadzenia procedury reklamacyjnej zainicjowanej przez Użytkownika;

–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przez Administratora, czyli do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej zainicjowanej przez Użytkownika, a ponadto w żadnym razie nie będą one przetwarzane dłużej niż do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu (o prawie do wniesienia sprzeciwu piszemy poniżej);

 • w celu kontaktowania się przez Administratora z Osobami Kontaktującymi się

–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktującymi się w jakiejkolwiek sprawie, w tym na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej;

–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia przez Administratora kontaktu z Tobą, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub skutecznego zrealizowania obranego przez Ciebie innego celu kontaktu, jednakże w żadnym razie nie będą one przetwarzane dłużej niż do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu (o prawie do wniesienia sprzeciwu piszemy poniżej);

Jakie Twoje dane osobowe mogą być zbierane automatycznie podczas odwiedzania i przeglądania Serwisu Internetowego? (PLIKI COOKIES)

W ramach Serwisu Internetowego nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, czy też Twoich danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”) („Cookies”).

Nasz Serwis Internetowy korzysta z Cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Serwisu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.

W ramach Serwisu Internetowego stosowane są Cookies „stałe” (persistent cookie). „Stałe” Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje w ramach Serwisu Internetowego Cookies tzw. techniczne i niezbędne do prawidłowego utworzenia, administrowania i utrzymania Serwisu Internetowego. Umożliwiają one korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu Internetowego oraz służą do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z Serwisu Internetowego.

W szczególności pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora w takich celach jak: (i) dostosowanie zawartości stron Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron, czy też (ii) tworzenie statystyk (liczba Użytkowników, odwiedzane podstrony Serwisu Internetowego, ścieżki ruchu pomiędzy podstronami Serwisu Internetowego, czas odwiedzin itp.), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu Internetowego, celem ulepszenia ich struktury i zawartości, dopasowania Serwisu Internetowego do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także (iii) dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W szczególności Administrator stosuje w ramach Serwisu Internetowego pliki Cookies „wydajnościowe” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu Internetowego, jak również pliki Cookies „funkcjonalne” umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, a także pliki Cookies „reklamowe”, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Dane Użytkowników zbierane w ramach technicznych plików Cookies nie będą przez Administratora archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu Internetowego, a w szczególności dane te nie będą łączone z Twoimi pozostałymi danymi osobowymi, które zostały nam przez Ciebie przekazane, np. z związku z kontaktem z Administratorem.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak w każdym momencie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Jeśli jako Użytkownik nie zgadzasz się na zapisywanie Cookies na Twoim urządzeniu, to powinieneś w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu ze Serwisu Internetowego usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki Cookies. Należy mieć na względzie, że ograniczenia lub blokowanie (wyłączenie) stosowania Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, mogą wpłynąć (w tym negatywnie) na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu Internetowego, a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.

 Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne? Czy podanie tych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Jeżeli podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest związane z:

 • odwiedzaniem Serwisu Internetowych – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego;
 • pobieraniem e-Booka / Prezentacji – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości pobrania nieodpłatnego e-Booka / Prezentacji udostępnionego przez Administratora w ramach Serwisu Internetowego;
 • kontaktowaniem się z Administratorem – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem w obranym przez Ciebie celu, a tym samym brak możliwości uzyskania odpowiedzi na Twoje pytania.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Aby zapewnić sprawną i najwyższej jakości obsługę, współpracujemy z zaufanymi podmiotami trzecimi, które są odbiorcami Twoich danych osobowych. Mogą być one przekazane następującym odbiorcom (w tym innym administratorom przetwarzającym te dane we własnym zakresie oraz własnym celu):

 • upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, organom ścigania lub innym organom państwowym);
 • spółce Konkret PR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako naszemu zaufanemu Partnerowi, wraz którym Administrator współpracuje pod wspólnym znakiem towarowym Human Signs;
 • podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek;
 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe i telekomunikacyjne, a także prawne.

Czy zamierzamy przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tzw. „państwie trzecim”), ani organizacjom międzynarodowym.

Jakie prawa Ci przysługują?

Wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo cofnięcia zgody – ilekroć przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, może ona zostać przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny, co jednakże nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo dostępu do danych – możliwość żądania dostępu do Twoich danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Twoje dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez Administratora, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp.;
 3. prawo do sprostowania danych – możliwość żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. prawo do usunięcia danych – możliwość żądania usunięcia Twoich danych osobowych, ale tylko w sytuacjach określonych w RODO, np. gdy Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, czy też gdy Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, ale tylko w sytuacjach określonych w RODO, np. gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, czy też gdy sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych a Administrator weryfikuje zasadność Twojego sprzeciwu;
 6. prawo do przenoszenia danych – możliwość uzyskania od Administratora danych osobowych, które mu przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie i masz prawo do przekazania tych danych do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe – ilekroć przetwarzamy Twoje dane osobowe w przypadku, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania przez nas umowy, której jesteś stroną (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub na podstawie Twojej zgody oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 7. prawo do sprzeciwu – możliwość wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania przez niego Twoich danych osobowych – w związku ze swoją szczególną sytuacją, bądź w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego przez Administratora.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@futurama.ci lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: Futurama sp. z o.o., ul. ul. Obrzeżna 1C/51, 02-691 Warszawa.

Jak złożyć skargę do organu nadzorczego?

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę można złożyć w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa) lub elektronicznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły są dostępne tutaj:  https://uodo.gov.pl/pl/83/153).

Jak będziemy dokonywać zmian Polityki Prywatności?

Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie funkcjonowania naszego Serwisu Internetowego.

Gwarantujemy, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przez nas przetwarzanych.

Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna w naszym Serwisie Internetowym w zakładce „Polityka Prywatności”.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności – …… września 2021 roku.