Zgoda na marketing bezpośredni
Administratora Serwisu

 

Administratorem serwisu jest spółka Futurama sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obrzeżna 1C/51, 02-691 Warszawa.

Powyższa zgoda jest udzielana zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne. W każdej chwili przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: rodo@futurama.ci, przy czym może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny, co jednakże nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administratorem moich danych osobowych podanych powyżej jest spółka Futurama sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obrzeżna 1C/51, 02-691 Warszawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. Mogę również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.